Kontaktpersoner

Telefon til kundeservice: 09710

E-post: 09710@norskmakulering.no

Norsk Makulering AS
Org.nr.: 912 443 078

Besøksadresse til hovedkontoret:
Lysaker Torg 35, Lysaker

Postadresse til hovedkontoret:
Postboks 567 Skøyen
NO-0214 OSLO

Fakturaadresse:
PB 3239
7439 Trondheim
Epost: Invoice.3239@kollektor.no

Telefon til hovedkontoret: +47 22 12 96 00

Pål Karlsen aug 2016

Adm. direktør

Pål Karlsen

+47 900 21 201
Egne bilder (juni 2015)

Salgssjef

Linn Johannessen

+47 966 25 887
Ansattbilder

Senior Konsulent

Faise Andresen

+47 468 59 355
Egne bilder (juni 2015)

Kundekonsulent

Cecilie Nærum

09710
Egne bilder (juni 2015)

Kundekonsulent

Janne Walin

09710
Eirik Moe april 2017

Redaktør/Rådgiver

Eirik Moe

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner